Teal'c (Christopher Judge)

Teal´c je mimozemšťan, Jaffa. Tím sg1 ho stretol na jeho domovskej planéte - na Chulaku, keď zachraňovali Sha´ri a Skaaru. Lenže boli zajatý a zachránil ich práve Teal´c, ktorý zradil svojho falošného boha - goalda Apofisa. Krátko na to, sa Teal´c stal plnohodnotným členom tímu sg1.

Ako člen sg1, Teal´c bojoval proti goal´dom a spolu s Bra´tacom sa mu podarilo dosiahnuť ich pád a tým pádom oslobodenie Jaffov.

Počas svojej služby Apofisovy bol Teal´c jeho prvým mužom a musel v jeho mene zabíjať nevinné osoby, bojovať proti ďalším goaldom. To si Teal´c nikdy nevedel odpustiť, preto sa snažil čím viac bojovať za slobodu Jaffov a aj po ich oslobodení sa snažil čo najviac prispievať ako člen rady Jaffov k rozvoju ich nového slobodného národa.