Jaffovia

Jaffovia sú národ, ktorý bol po tisícročia zotročovaný goaldmi, a to preto že nemôžu slobodne žiť bez toho aby mali v sebe malého nedospelého goaldieho symbionta. Ten ich lieči, keď sú zranený, a oni mu poskytujú svoj brušný vak na vyvinutie symbionta do dospelosti. Síce tokrovia vyvinuli látku tretonin, ktorý symbionta dokonale nahradí, avšak stále tretonin nepoužívajú všetci Jaffovia. Jaffovia dlhú dobu verili že goaldi sú skutočný bohovia, až kým nezačalo na Chulaku veľké povstanie Jaffov, ktoré vyvrcholilo pri chráme Dakara.