Reolovia

Rasa, ktorá je schopná produkovať chemikáliu a pri styku s ňou si človek predstavuje členy tejto rasy tak, ako si Reolovia prajú. Je to ich obrana. Príslušník tejto rasy ju použil na SG-1, aby si myslela, že je ich členom - por. Taylorom. Neskôr bolo tejto schopnosti použitej pri summite goa'uldov. Daniel tak oklamal vládcu Yu, že je jeho sluha.