Tolani

Tolani sú rasou veľmi pripomínajúcou ľudí zo Zeme. Avšak oveľa viac technologicky vyspelí. Tím sg1 sa dlhú dobu snažil neúspešne od nich zohnať nejakú s ich technológií, a hlavne ich najsilnejšiu obrannú zbraň - iontov kanón. No toto sa ani raz nepodarilo.

U Tolanov sa odohrával nezávislí súd, v ktorom sa rozhodovalo o tom že či v Skarovi ostane goaldský symbiont, alebo nie. Nakoniec bol Skarovi jeho symbiont vybraní. No nakoniec ani tolánske iontové kanóny nepomohli zabrániť ich porážke. Zničený boli loďami, ktorým velil goald kedysi slúžiaci Apofisovi - Tanis, konajúci v mene svojho nového pána.