Unasovia

S Unasmi sa tím sg1 prvý krát stretol na planéte cimmeria, keď objavili Thorove kladivo. Únasovia sú silné a divoké tvorx, ktoré slúžili ako prvý hostitelia Goalaudom. K prežitiu využívajú dlhé obdobia spánku. S jedným z nich sa dostal do kontaktu Daniel Jackson, keď na planéte P3X-888 robil archeologiký výskum s jedným z SG tímov. Únas napadol SG tím a uniesol Daniela za účelom obetovať ho jeho svorke únasov. Cestou do jaskyne kde sa únasovia nachádzajú sa Daniel naučil čiastočne ich reč a dokázal sa s únasom, ktorý ho uniesol dokonca aj spriateliť. Volal sa Čaka. Čaka nakoniec Daniela pred obetou zachránil.

Tím SG1 neskôr zistil za pomoci skrytej kameri, ktorá je nainštalovaná v blízkosti Hviezdnej Brány na planéte P3X-888 kvôli únasovi Čakaovi, že ho tam zajali ľudia ozbrojený goalaudskými strelnými zbraňami. Lovia tam únasov aby im slúžily ako otroci. SG1 sa teda vydáva zachrániť únasa Čaku a ostatných únasov, čo sa im aj podarilo.