Vodné organizmy

S touto životnou formou sa stretli Rusi, keď prevádzkovali svoj program s Hviezdnou bránou na Sibíri. Táto životná forma nie je nepriateľská, ale bránila sa, keď ruský team priniesol z vodnej planéty vzorku, ktorá túto životnú formu obsahovala. Táto životná forma sa dokáže vypariť, a keď ju človek vdýchne vo forme pary, dokáže ho ovládať. Nachádzali sa na vodnej planéte a tvorili tunajší "oceán". Dokázaly vniknúť do člověka vo forme pary a riadiť jeho konanie. Jediným zpôsob obrany bolo zavrieť sa do mrazáku. Táto forma života bola inteligentná, dokázala dokonca zasaviť pozemskú miniponorku.