Voleni

Voleni sú primitývnou roľnickou rasou, ktorá bola takmer vyhubená Aschenmi. Zoznámila tiež SG-1 s členmi Aschneskej konfederáce. Ich domovská planéta je pokrytá poliami. Pod nimi sa nachádzajú zničené mestá, ktoré Aschenovia úmysľne zaorali.