Vyvolený

Ich domovskou planetou je Argos. Goa'uld Phellops ich tam podrobil experimentu. Urýchlil ich starnutie tak, že im dĺžku života zkrátil len na 100 dní. Toto starnutie bolo riadené nanotechnológiou . Phellops chcel zistiť, ako sa za storočia ľudská rasa vyvine. Obyvateľom bolo tiež zakázané opúštať ich mesto. V soche boha Phellopsa bolo tiež na ich planéte umiesnené zariadenie, ktoré po západe slnka nechávalo dedinčanov zaspať a ráno ich prebúdzalo .