Zat'ni'katel

Ide o výbornú omračovaciu zbraň, ktorú sg1 našla prvý krát v Apofisovom Hattaku (Sg 1x21). Táto jednoduchá zbraň je hlavne Jaffmi veľmi často používaná, pretože je málá a praktická. Prvý výstrel zo zbrane omráči, druhý zabije a tretí telo úplne rozloží (dematerializuje).