SG-1 › Planéty

Kelowna

Kelowna je jeden z troch kontinentov na P2S-4C3. Kelownania ovládajú Hviezdnu Bránu, sú na úrovni Spojených Štátov okolo roku 1940 a experimentujú s látkou zvanou naquadria. Ich cieľom bolo vytvoriť bombu, ktorá by ochránila ich kontinent pred útokom ostatných národov. Pri nehode v laboratóriu bol Daniel Jackson vysvatený smrtiacej dávke radiácie. Prvý minister Velis je vodcom Kelowny a Jonas Quinn je jeden z vedcov naquadriového projektu. (5.21 "Meridian") Všetky tri národy sa po goa'uldskom útoku zjednotili a pomenovali svoj nový národ Langara. (7.14 "Fallout") 


Kheb

Je to planéta, kde Amonet ukryla harsiesisa. Podľa egyptského mýtu sa tu ukrýval Osiris pred Sethom (3x10 "Forever In a Day"). Na tejto planéte má chrám antička Oma Desala, ktorá pomáha dobrím ľuďom pozniesť sa. Práve od nej dostal Daniel rýchokurz povznesenia (vtedy sa povzniesol prvý krát). Jaffovia veria, že po smrti sa ich duša dostane práve tu. Vládcovia sústav sa tejto planéty boja a zakazujú o nej hovoriť.(3x20 "Maternal Instinct")


Langara

Kontinenty planéty P2S-4C3 (Kelowna, Terrania, Federácia Andari) sa po útoku goa,uldov spojili a dali si meno Langara. Pochádza z nárečia spoločného pre všetkých troch.


M4C-862

Na tomto mesiaci žijú energetické bytosti (Energy Beeings), životné formy na energetickej báze. Dokážu prechádzaj pevnou hmotou ale ale sú odpudzované elektromagnetickým poľom. Vedecký team pracoval šesť týždňov na vybudovaní trvalej základne ale po obajvení energetických bytostí tento plán nebol realizovaný.


Madrona

Na tejto planéte počasie ovláda počasie "Svetý kameň" alebo Touchstone (2x14 "Touchstone"). Jej obyvateľi sú zmesou antického Rím a starovkého Egypta. Ľudia z Tau'Ri ju ponúkli Langare ako možné miesto presídlenia. (7x14 "Fallout")


Nasya

Nasya je planéta obývaná ľuďmi s nordickou kultúrou. Práve tu sa Jolinar z Malkshuru ukryl pred goa'uldským nájomným vrahom. Nasyania uzavreli s SGC alianciu a pomáhali im pri stavbe výskumnej základne. Po troch storočiach bez goa'uldov navštívila planétu letka smrtiacich klzákov; pravdepodobne kvôli Jolinar. SGC zachránilo 237 Nasyanov a pravdepodobne boli premiestnení na P3X-422. (2x02 "In The Line Of Duty")


Netu

Netu je mesiac Sokarovej domovskej planéty. Hlavný spôsob dopravy medzi nimi je kruhovým spojením. Sokar používal tento "pekelný mesiac" ako väzenie. Počas vypočúvania na Netu bola SG-1, Martouf a Jacob ovplyvňovaní halucinogénnou drogou zvanou "Sokarova krv" a goa'uldským zariadením na extrahovanie spomienok, ktorým sa pokúšali získať kľúčové informácie Tok'rov a Tau'ri. (3X12 "Jolinar's Memories" a 3X13 "The Devil You Know")


Nox

Nox

Mocná rasa hippiesáckych mimozemšťanov sú jednou stranou z Aliancie Štyroch Rás (Antici, Asgardi a Furlingovia). Vodcom skupiny, ktorú stretla SG-1, bol Anteus. (1X08 "The Nox"). Noxka Lya bola neutrálnym archonom počas tollánskeho triadu medzi Skaarom a Klorelom (3x15 "Pretense"). Na túto planétu sa dostali Toláni zachránený SG-1 a potom presunutý na ich novú planétu (Tolana 2).


Orban


Je planéta na ktorej žijú potomkovia aztékov. Majú zvláštny systém výučby. Malím deťom sa nainplantujú nanity, do ktorích sa zapisujú informácia. Keď dieťa dovŕši určitý vek, nanity budú odstránené, inforácie z nich vybrané ale dieťa ostáva retardované. Od Orbáncov SGC dostala naqudahový rektor.


Othala


Je domovská planéta Asgardov a nachádza sa v galaxii Ida. Za pomoci Hviezdnej Brány sa tam dá dostať iba ak sa zadá ôsmy symbol. O'Neil sa tam dostal, keď na P3R-272 mu boli skopírované do mozgu vedomosti Antokov.