SG-1 › Planéty

Tartarus

Anubisova vedecká základna, kde vytvoril Kullských bojovníkov. Základni velí Thoth, Anubisov vedec-kňaz, ktorý stál za projektom trúdov. Hviezdna Brána je vnútri komplexu a chránená mocným štítom, ktorý dovolí presť len supervojakovi. Planéta je vybavená mocným ďalekonosným senzorom. V hĺbkach povrchu planéty horia plamene. (7.12 "Evolution 2")


Tobin


Na tejto planéte zanechalo vyspelá kultúra (jej bývalé obyvateľstvo) mínové pole, ktoré ich malo chrátiť. Ale už pred tisíckami rokov vyhynuli. V tomto poli sa stretol Apophis s Her-Urom a diskutovali o spojenectve. Práve tu bol Her-Ur zabitý.


Tollana 1

Tolláni kedysi dávno ponúkli svoju technológiu planéte Sarita (najbližšia k Tolláne). Ale jej obyvatelia ju zneužili na vojnu medzi sebou a spôsobili výbuch, ktorý poškodil obe planéty. SG-1 zachránila skupinu Tolánov a Noxovia im pomohli s dopravou na novú Tollánu (Tollana 2). (1.18 "Enigma")


Tollana 2

Nová Tollána slúžila ako miesto Triadu medzi Skaarom a jeho goa'uldom, Klorelom. Súd bol len zástierkou pre goa'ulda Zipacnu, ktorý plánoval zničiť planétu. (3.15 "Pretense") Tolláni pomohli plukovníkovi O'Neillovi s odhalením plukovníka Maybournea a jeho záškodníckej skupiny agentov NID. (3.18 "Shades of Grey") Kúria ponúkla SGC technológiu iónových kanónov výmenou za dodávky trínia. Neskôr vyšlo najavo, že tollánske kanóny sú neúčinné voči Anubisovým štítom. Na Tollánu zaútočil goa'uld Tanith a pravdepodobne zničil celú planétu. (5.09 "Between Two Fires")


Velona

Velonská (P9X-636) civilizácia má cca 3000 rokov. Super-zbraň, postavená počas konfliktu s goa'uldmi, má len 400 rokov. Orlin (jeden z povznesených Antikov) im prirpavil zbraň na obranu. Velonania ju použili na vyhnanie goa'uldov, potom začali dobývať iné národy. "Ostatní" sa rozhodli zničiť celú civilizáciu, aby predišli katastrofe. (5.03 "Ascension")


Vorash

Vorush bola planéta Tok'rou. Povrch planéty je púštny a nikto na povrchu nežije. Pod povrchom bola veľká To'erská základna. Sídlila tu aj rada. Vorush museli opustiť kôli tomu, že niekto vyzradil ich polohu Aphphisovi. Planéta bola zničená aj s celou sústavou, zničilo to aj Apophisovu flotilu. Potom ušli na planétu Revanna (viď Revanna).